South Africa

Health Care

Score 0 (0 Votes)

Effektiewe Voerkraalafronding

Wat behels effektiewe voerkraalafronding? Die effektiwiteit van die voer van ‘n groep diere word gemeet aan die bereiking van die voorafbepaalde doelwitte. Meeste van die tyd is die doelwit om wins te verseker. Basiese boekhouding leer ons dat winsmarge bepaal word deur inkomste (verkope), minus die koste verbonde daaraan om die inkomste te genereer. Om die winsmarge te verhoog, moet ons die inkomste deur verkope verhoog en die koste, om die inkomste te genereer, verlaag. Hoe kan dit in ‘n voerkraal bereik word?

Om die inkomste van verkope te verhoog, is dit belangrik dat ons kyk na die faktore wat dit kan beïnvloed. Karkasgewig is die belangrikste faktor. Daarom behoort die swaarste moontlike karkas, wat vir die mark aanvaarbaar is, geproduseer te word. Die optimale prys vir die spesifieke tyd en omstandighede, sal behaal word indien die gewenste karkas geproduseer word wat voldoen  die vereistes vir konformasie (bouvorm), gradering en gesond is. Die som van gewig en prys is die hoofbepaler van inkomste. Die faktore wat ‘n negatiewe invloed op inkomste kan hê moet in gedagte gehou word. Die slag van ‘n dier wat siek is, kan lei tot gedeeltelike of selfs die algehele afkeuring van karkasse. Beeste met koors, bosluisoorgedraagdesiektes en knopvelsiekte, is van die toestande wat in hierdie kategorie val. Gedeeltelik afkeuring vind plaas met die voorkoms van valskneusings (parafilaria) en die voorkoms van lewerabsesse as gevolg van lewerslakbesmetting en/of rumenbeskadiging as gevolg van verkeerde voeding. Kneusings val ook in die kategorie. Al genoemde faktore kan die karkasgewig en/of prys beïnvloed. Gelukkig is daar middels of bestuursaksies om hierdie faktore te beperk. Deur hierdie aksies toe te pas, kan inkomste positief beïnvloed word. Deur diere tot die korrekte vetheidsgraad te voer, kan die prys behaal ondersteun word. Die benutting van nismarkte kan die inkomste verder verhoog.

Produksiekoste moet baie goed bestuur word. Kostebeheer is die antwoord en nie noodwendig minimumkoste nie! Deur op die regte tyd, die minste te spandeer om die beste opbrengs op belegging te behaal, behoort die doelwit te wees. Minimumkoste voerformulasies verseker nie noodwendig die beste voeromsetting en groeitempo nie. Om meer van die goedkoper voedingstowwe in te sluit, verhoog die koste in plaas daarvan om dit te beheer aangesien dit die koste van toename (groei) verhoog. Dieselfde beginsel geld vir medisyne en ander behandelings.  Die gebruik van ‘n gedeeltelikebegroting is ‘n handige hulpmiddel om kostes te beheer en te bestuur.

Die personeel wat verantwoordelik is vir die implimentering van protokolle is ook ‘n sleutel tot sukses. Die uitvoering van protokolle rakende die voerproses, gesondheid en ander bestuursprosesse is afhanklik van die verantwoordelike persone. Naspeurbaarheid en die monitering van voerkraalhulpmiddels om die effektiwiteit van die voeding te verhoog, speel ‘n al hoe belangriker rol. Effektiewe voerkraalafronding gaan hoofsaaklik oor geldmaak. Dierewelsyn, dokumentasie van goeie bestuurspraktyke en goeie antibiotika rentmeesterskap mag dalk nie direk bydra tot verhoogde inkomste nie, maar is onontbeerlik om ‘n toekomstige mark te verseker van waaruit inkomste gegeneer moet word. Dus, vorm dit ‘n integrale deel van effektiewe voerkraalafronding.


 

Kontak u Virbac Tegniese Verkoopsadviseur

Vote for this content: 5 4 3 2 1

Verwante Produkte

Amipor®

Read more

Flukazole C

Read more

Grofactor®

Read more

Multimin® + Se + Cu + Cr Cattle

Read more

Terralon® LA

Read more

Virbamec® LA

Read more

Zeramec®

Read more