South Africa

Health Care

Score 4 (4 Votes)

Voorbereiding van Bulle vir die Paarseisoen

Bulle kry partykeer nie die nodige aandag in die aanloop tot die paarseisoen nie. Die genetiese bydrae/invloed van bulle, die koste verbonde aan die aankoop van bulle en die belangrikheid om reproduksie te optimaliseer, noop ons om seker te maak dat bulle die nodige aandag kry.

Voeding

Bulle moet in ‘n goeie kondisie wees met die aanvang van die paarseisoen, sonder om te vet te wees. Oorvet bulle kan “lui” wees, moeg raak en moeilik bybly in groter en bergagtige kampe. Bulle wat by veilings aangekoop word en vir die veiling afgerond is, moet geleidelik gewig verloor voor die aanvang van die paarseisoen. Bulle wat te vining gewig verloor kan onvrugbaar raak deur die loop van die paarseisoen. Vermy die voer van rantsoene wat te veel energie bevat ter voorbereiding van die paarseisoen. Dit kan lei tot vetaansameling by die nek van die testes wat vrugbaarheid negatief kan beinvloed.  

Spoorminerale speel ‘n belangrike rol in die optimalisering van semenkwaliteit en –kwantiteit. Selfs bulle wat op ‘n goeie orale spoormineraalaanvulling is, kan baat by ‘n OP TOP inspuitbare spoormineraalaanvulling. In ‘n plaaslike proef (Ferreira, 2015), is verskeie semenparameters betekenisvol verbeter met ‘n inspuitbare spoormineraalaanvulling (Multimin® Se, Cu Cattle) bv.

  • Aantal ejakulate met meer as 1.2 x 106 sperme  (nb. normale dekking) en meer as 2.0 x 106 sperme (nb. by verdunning vir KI) per ejakulaat, is hoogsbetekenisvol verhoog (p < 0.01)
  • Semendigtheid het oor die duur van die proef van 12 weke betekenisvol toegeneem  (p < 0.05) teenoor die kontrole (+95% vs basiswaarde!) 
  • Die persentasie ejakulate met >50% progressief beweeglike sperme (swem in ‘n reguit lyn), is betekenisvol verhoog (p < 0.05)

SM Bull campaign W1 (AFR).jpg

Inentings en Parasietbeheer

Handel inentings 6 weke voor die aanvang van die paarseisoen af en maak seker dat bulle parasietvry is (inwendig en uitwendig).

Fiksheid

Bulle behoort fiks gemaak word ter voorbereiding van die paarseisoen, veral as hulle in klein kampies aangehou en gevoer word in aanloop tot die paarseisoen. Twee keer per dag se minimum van 30 minute se stap teen ‘n vinnige pas, kan baie help om bulle se fiksheid te verbeter.

Geslagsgeskiktheid

Bulle moet nie net “vrugbaar” wees nie maar wel geslagsgeskik. Dit behels ‘n volledige ondersoek wat die volgende behels:

 
  • Anatomiese geskiktheid – is die penis en testis (vorm, grootte, konsistensie, beserings ens.) normaal en funksioneel? Het die bul enige poot-/been-/gewrigsprobleme wat dit sal verhoed om ‘n koeie suksesvol te dek? 
  • Libido – het die bul deklus?
  • Semenkwaliteit en -kwantiteit (semendigtheid, beweging, morfologie ens.)
  • Afwesigheid van geslagsiektes – maak seker bulle toets negatief vir trichomoniase, vibriose. Geslagsiektes kos boere miljoene rande in verlaagde kalfperentasies en die koste verbonde aan die onderhoud (voeding, entings, parasietbeheer, spoormineraalaanvulling ens.), van koeie wat geen inkomste inbring nie. 

SM Bull campaign W2 (AFR).jpg

Vote for this content: 5 4 3 2 1