South Africa

Health Care

Score 1 (1 Votes)

Voorbereiding van kalwers vir speen

Speentyd is “oestyd” in ‘n kommersiële vleisbeesboerdery. Ons behoort alles in ons vermoë te doen om hierdie aksie so glad as moontlik te laat verloop. 

Speenproses

Die speenproses, maak nie saak watter metode gebruik word nie, plaas geweldige stres op die kalwers. Die stelsel wat heel waarskynlik die minste stres veroorsaak is die insit van “neusringe” by die kalwers terwyl hulle by die koeie bly. Die neusring maak dit moeilik vir die kalf om te suip, aangesien dit die koei “kielie” as die kalf probeer suip en sy dan nie stilstaan nie. Na ‘n paar dae sal die kalf dan ophou probeer en is die kalf dan gespeen.

Die proses wat die meeste stres op die kalf plaas is waar die kalwers direk van die koeie af gelaai en vervoer word na ‘n veiling, voerkraal of “backrounding” fasiliteit. Die ander metodes (hou kalwers in kraal met kos en water totdat hulle ophou om na die koeie te soek, die “omruil” van koeie en kalwers - dan moet die troppe nie binne hoorafstand van mekaar wees nie, kalwers en koeie loop in aangrensende kampe - met ‘n baie goeie heining tussenin), watter een ookal die mees praktiese vir die spesifieke omstandighede is, kan ook gebruik word.

Maak nie saak watter metode gebruik word nie, beplan vroegtydig om alles gereed te hê om die speenproses so glad moontlik te laat verloop.

Entings

Al die kalwers behoort voor speen ten minste ‘n spons-, lam- en miltsiekte inenting asook die skraagdosis van spons- en lamsiekte gehad het. Die verskalwers (veral die wat terug gehou word as vervangingsverse), moet voor speen geënt word teen besmetlike misgeboorte (BM), met S19 of RB51. (Om die beste moontlike beskerming te kry, behoort RB51 nog twee keer naspeens herhaal te word voordat die verse by die bul kom).

Daar is ook ander entstsowwe wat voorspeens toegedien kan word, indien die plaaslike  toestande of die voerkraal aan wie die kalwers verkoop word dit vereis en ‘n premie op die speenkalfprys beding kan word. BVD, IBR en Pasteurella is waarskynlik die belangrikste om longverwante siektes na speen/vervoer te voorkom.. 

Spoormineraal- en vitamienaanvulling

Speenstres is heel waarskynlik die grootste stres waaraan kalwers blootgestel sal word. Met stres word adrenalien/kortisol afgeskei wat die immuunsisteem van kalwers onder druk plaas. Dit kan daartoe lei dat die kalwers makliker siek word. Spoorminerale speel ‘n geweldige belangrike rol in die instandhouding van die immuunsisteem. Die aanvulling van spoorminerale tydens voorspeense inentings, kan ook die effektiwiteit van die enststowwe verhoog. Dit is dus krities dat kalwers met voorspeense inenting of ten minste 4-6 weke voor speen, ‘n inspuitbare spoormineraal- en vitamienaanvulling kry. Die belangrikheid hiervan sal in ‘n aparte artikel bepreek word. 

Parasietbeheer

Dit is belangrik om uitwendige parasiete voorspeens te beheer. Nie net sal dit verseker dat kalwers optimaal groei en die kanse op bosluisoordraagbare siektes verminder nie, maar kalwers moet ook met verkoop bosluisvry wees. Indien kalwers op ‘n veiling verkoop word, kan die kalwers afgekeur word indien hulle nie bosluisvry is nie.

Seleksie van vervangingsverse

Dit is belangrik om voor die bemarkingsdag aanbreek, die verse wat terug gehou wil word vir vervanging te selekteer. Onthou, indien seleksiedruk geplaas wil word op vrugbaarheid, behoort verse eerstens geselekteer te word van koeie wat self vroeg in die kalfseisoen gekalf het - sonder dat hierdie koeie die vorige kalfseisoen oorgeslaan het!! Indien moontlik, hou ook bietjie meer verse terug as wat benodig word om selekiedruk met eerste dekking te kan toepas.

Merk van kalwers

Volgens wet moet die kalwers teen 6 maande ouderdom gebrandmerk (of getatoeër) wees. Hierdie aksie kan ook met van die ander aksies soos inenting en spoormineraalaanvulling gekombineer word om hantering te verminder.

Kontak u naaste VIRBAC Tegniese Verkoopsadviseur vir meer inligting rakende toepaslike Virbac produkte 

 

Kontak u Virbac Tegniese Verkoopsadviseur

Vote for this content: 5 4 3 2 1

Verwante Produkte

Amipor®

Read more

Eliminate

Read more

Flukazole C

Read more

MultiDip

Read more

Multimin® + Se + Cu + Cr Cattle

Read more

Multimin® + Se + Cu Cattle

Read more

Multimin® + Se + Cu Sheep and Angora Goats

Read more

Virbamax First Drench™

Read more

Virbamec®

Read more

Virbamec® L

Read more

Virbamec® LA

Read more