Shaping the future of animal health
South Africa

Bou U kudde - Deel 1

Inleiding:

Danie van Niekerk

Vir baie veeboere is dit nou tyd om van die spreekwoordelike “vloer” af op te staan. Die afgelope aantal jare se droogtetoestande het sy tol ge-eis in terme van verlaagde veegetalle. Vir die veeboere wat kon uithou tot vandag, is die uitdaging nou daar om hul kuddes so vining as moontlik weer op getal te kry en inkomste te genereer.

bees1.jpg

Op baie plase het net ‘n kernkudde oorgebly. Hopenlik is dit die diere met die beste genetiese potensiaal wat oorgebly het. Wat staan ons te doen om die getalle van hierdie diere so spoedig moontlik uit te brei. Die antwoord is eintlik baie eenvoudig – “back to basics”. Die uitvoering van die “basics” is dalk nie heeltemal so eenvoudig nie en moet met groot toewyding en met behulp van ‘n deeglik beplande program gedoen word.

Wat is die alternatiewe om kuddes uit te brei, waar begin ons en wat is die belangrikste faktore waaraan aandag gegee moet word:

Alternatief 1: Aankoop van aanteelvee

Dit is heelwaarskynlik die vinnigste alternatief, mits jy nou sulke diere in die hande kan kry! Die eerste prys sal natuurlik die aankoop van laatdragte diere of sogende diere wees. Sulke diere sal die vinnigste renedement op jou belegging lewer, maar soos ons 

almal weet, sal hierdie diere nou teen ‘n pryspremie aangekoop word! Maak ook deeglik seker van die kwaliteit van hierdie diere en dat hulle siektevry is. Moet nie iemand anders se “moeilikheid” inkoop nie!

bees2-resize400x266.jpg

Alternatief 2: Uitbou (herstel) van oorgeblewe kuddes

Dit is die stadiger opsie wat tyd gaan neem, maar heelwaarskynlik die beter opsie indien finasies beperk is.

Reproduksie (aanteeltempo) is die kruks van veeboerdery in “goeie” tye. In die fase van heropbou van ‘n kudde, is dit selfs nog belangriker! Hoe beter die aanteeltempo, hoe meer vroulike vervangingsdiere kan terug gehou word om die kudde te bou. Hoe meer diere daar is om uit te selekteer hoe beter die kwaliteit van die vervangingsdiere, alhoewel die prioriteit nou getalle behoort te wees. By kommersiële kuddes kan ons dus die klem op “kwaliteit” so effens op die agtergrond skuif. Prul met speen net die regtig swak diere en paar soveel as moontlik vroulike diere.

Alle aksies moet dus daarop gefokus wees om reproduksie te maksimeer. Waar begin ons?