Shaping the future of animal health
South Africa

BOU U KUDDE - Deel 3

Spoormineraal- en vitamienaanvulling

Danie van Niekerk

Die korrekte aanvulling van spoorminerale en vitamiene is een van die hulpmiddels wat ons kan gebruik om reproduksie te optimaliseer. Alhoewel hierdie aanvullings nie dadelik ‘n drastiese visueel waarneembare verskil in die kondisie of voorkoms van diere teweeg bring nie, speel dit ‘n baie belangrike (agtergrond) rol in die optimalisering van reproduksie, immuniteit en groei.

Suid-Afrika is oor die algemeen ‘n spoormineraalarm land. In sekere areas kom kliniese tekortsimptome na vore, maar sub-optimale vlakke kom waarskynlik baie meer algemeen voor. Weens die feit dat ekonomiese verliese in terme van verlaagde immuniteit, groei en reproduksie voorkom lank voordat fisiese tekortsimptome voorkom, is dit belangrik om spoormineraalaanvulling met die nodige erns te benader. Ons is lankal verby die stadium om eers met aanvulling te begin wanneer tekortsimptome gediagnoseer word. Die fokus behoort te wees om sub-optimale spoormineraalvlakke aan te spreek om optimale reproduksie, immuniteit en groei te verseker! Sien figuur.

Graph1-resize400x241.jpg

Spoorminerale behoort daagliks oraal aangevul word (bv. deur middel van lekke) om ‘n basisaanvulling te verskaf. Voor en tydens kritiese tye soos paar, kalf/lam en speen, is daar ‘n drastiese verhoging in behoefte na spoorminerale en vitamiene. Tydens hierdie tye is dit ideal om spoorminerale deur middel van ‘n  inspuitbare preperaat (soos Multimin) aan te vul – die sogenaamde “OP TOP” aanvulling. ‘n Goed gebalanseerde en geformuleerde inspuitbare preperaat kan help om in die verhoogde behoefte te voorsien en ook die tekortkominge verbonde aan orale aanvulling te systap. Hierdie tekortkominge sluit in:  antagonisme - waar hoë vlakke van kalsium, yster, swael en molibdeen in die grond, water en aanvullings die opname van ander spoorminerale kan beperk; onvoldoende inname agv dominansie, gebrekkige kripspasie en die feit dat sommige diere geen of baie min lek inneem; asook die verhoogde behoefte wat nie noodwendig gepaard gaan met verhoogde lekinname nie. 

‘n Koei/ooi verloor ten minste ‘n derde van haar spoormineraalreserwes tydens die proses van geboorte! Spoorminerale word gedurende dragtigheid na die kalf/lam(mers) gekanaliseer en gaan ook met die plasenta en vrugwater verlore tydens geboorte. Hoe beter die spoormineraalstatus van die koei/ooi voor geboorte, hoe beter sal die spoormineraalstatus van die pasgebore kalf/lam(mers) wees.

bees5-resize400x266.jpg

Die oorlewingsvermoë van die pasgebore kalf/lam(mers) is direk gekoppel aan die inname van genoegsame, hoë kwaliteit bies direk na geboorte om hulle immuunstelsel te versterk. Kalwers/lammers word sonder immuniteit gebore en is ten volle van bies afhanklik vir beskerming teen siektes kort na geboorte. Spoorminerale speel ‘n belangrike rol in die kwaliteit van bies as boustene in die vorming van immunoglobuliene. Hoe beter die spoormineraalstatus van die koei/ooi in laatdragtigheid, hoe beter reageer hulle op inentings tydens laatdragtigheid en hoe hoër is die kwaliteit van die bies. ‘n Multimin®-aanvulling in laatdragtigheid kan baie help om die koeie/ooie (en indirek die ongebore kalwers/lammers), se spoormineraalvlakke aan te vul.

Melk is oor die algemeen ‘n swak bron van spoorminerale – behalwe selenium. Daarom is dit belangrik dat die kalf/lam(mers) in die eerste plek met ‘n goeie spoormineraalreserwe gebore word (wat soos hierbo genome, direk afhanklik is van die koei/ooi se status gedurende dragtigheid). Tweedens, behoort die spoormineraalstatus ongeveer sestig dae nageboorte (kalwers) aangevul te word, wanneer die reserwes van sekere spoorminerale uitgeput raak. Op hierdie stadium is hulle nog baie afhanklik van melk en hul spoormineraalinname deur middel van die weiding en lekinname beperk. Deur spoorminerale op hierdie stadium deur middel van Multimin® aan te vul, sal dit hul immuniteit versterk en groei tot en met speen optimaliseer.

Spoorminerale speel ook ‘n rol in die optimale ontwikkeling en afskeiding van lewensvatbare eiselle, libido, die kwaliteit van semen, optimale bevrugting en embrio-oorlewing – alles wat nodig is om reproduksie te optimaliseer. Vroulike diere wat se spoorelementstatus en kondisie tydens paring optimaal is, sal vinniger en oor ‘n korter periode in siklus kom en beste raak, wat verskeie bestuursvoordele inhou. Kalwers/lammers is meer eenvormig wat bestuur in terme van inentings, parsietbeheer en bemarking vergemaklik. Die kans is goed dat ‘n koei/ooi wat vroeg in die paarseisoen dragtig geraak het, weer in die daaropvolgende paarseisoen beset sal raak.

Maak gebruik van Virbac se beproefde Multimin reeks van gebalanseerde, hoogs biobeskikbare en beproefde inspuitbare spoorminerale as “OP TOP” voor kritiese tye vir maksimum resultate! Dit word altyd aanbeveel dat vitamien A en E (ProVit A/Oral Vit A) saam met elke Multimin® aanvulling toegedien word. Vitamien A werk sinergisties met die sink (Zn) in Multimin® en vitamien E werk sinergisties met die selenium (Se) in Multimin®. Hou by die aanbevole dosis om seker te maak dat die vitamiene in genoegsame heoveelhede toegedien word om ‘n wesenlike bydrae tot die dier se behoefte te maak.

multimin1-resize400x261.png

Kliek hier vir meer inligiting oor Multimin®

Kontak u naaste Virbac Tegniese Verkoopsadviseur vir die aanbeveling van die regte produk vir u omstandighede.

Ander artikels in die “BOU JOU KUDDE” reeks van 7 artikels behels:

Multimin Byh750x238.jpg