Shaping the future of animal health
South Africa

BOU U KUDDE - Deel 5

Inentings

Danie van Niekerk

Inentings moet nie oor die hoof gesien word nie! Met verhoogde reënval is daar ook ‘n toename in die voorkoms van insekoorgedraagde siektes waarvan slenkdalkoors, drie-dae-stywesiekte, knopvelsiekte en bloutong seker die belangrikste is. Virussiektes gaan meestal gepaard met hoë koors wat tot aborsies kan lei. Dit kan ook nie met antibiotika beheer word nie. Siek diere vreet nie en verloor vining kondisie. Die hoeveelheid vrektes wissel van siekte tot siekte en die graad van besmetting, maar lei uiteindelik tot finansiële verliese. Doeltreffende en tydige inenting is die mees praktiese manier om hierdie verliese tot die minimum te beperk.

Inentings.jpg

Spons-, lam- en miltsiekte inentings moet nie agterweë gelaat word nie. Enstowwe (enkel of kombinasies) bestaan vir al hierdie siektes.

By skape (en beeste) moet die effek van klostridiale siektes nie onderskat word nie. Hierdie siektes (veral bloednier) kan skielike vrektes veroorsaak en tot groot skade lei. Die gebruik van multiklostridiale entstowwe word sterk aanbeveel. Longverwante siektes kan enige tyd wanneer die omstandighede gunstig is voorkom. ‘n Groot wisseling in dag/nag temperature asook droë/stowwerige omstandighede dra by tot verhoogde risiko vir hierdie siektes (pasteurella, longontsteking, ens).

 

Sorg dus dat u ‘n eenvoudige, dog deeglike (toepaslike) inentingsprogram volg en daarby hou. Inenting is soos versekering en dit kan jou duur te staan kom indien jy nie “verseker” is nie!

Ander artikels in die “BOU JOU KUDDE” reeks van 7 artikels behels: