Shaping the future of animal health
South Africa

BOU U KUDDE - Deel 2

KONDISIE (VOEDING)

Danie van Niekerk

Kondisie is die belangrikste faktor in optimale reproduksie en dit word grootliks deur voeding bepaal. Dit is alom bekend wat die effek van kondisie tydens paring op reproduksie is. Alle aksies moet daarop gerig wees om optimale kondisie met paring te verseker.

bees3-resize400x266.jpg

 

Voedingsbronne bestaan normaalweg uit natuurlike veld, aangeplante weiding (eenjarig/meerjarig, droëland/besproeiing), gepreserveerde voer (hooi/kuilvoer), oesreste en byvoeding (lekke). Dit is belangrik dat die voervloeibeplanning deeglik herevalueer word om seker te maak dat voldoende ruvoer beskikbaar is in al die produksiefases.

Sorg moet gedra word dat natuurlike veld en meerjarige aangeplante weiding so bestuur word dat dit van die droogte kan herstel en maksimum produksie bereik. Langtermynrus (volle groeiseisoen) vir gedeeltes van die veld sal help om die groeikragtigheid en produksie te herstel. Sodoende sal die drakrag herstel om die geleidelike toename in getalle te kan akkomodeer. Probeer ook om weer ‘n voerbank op te bou om makliker te kan oorwinter. 

  • Beeste:

In meeste vleisbeesproduksiestelsels (selfs die wat nie spesifieke teelsiesoene het nie), kalf die meerderheid van die koeie in die lente. Die kondisie van koeie moet met die ingang van die winter op so ‘n standaard wees en deur die winter gehandhaaf word, dat die koeie in ‘n optimale kondisie in die lente kalf. Koeie wat se kondisie te veel deur die winter afneem, herstel baie moeiliker na kalwing om binne 90 dae na kalwing in ‘n goeie paarkondisie (3+ uit 5) te wees.

bees4-resize400x266.jpg

Sorg dus dat vroegtydig begin word met korrekte lekaanvulling. Dit is altyd beter (en goedkoper) om diere in ‘n redelike kondisie te hou, as om diere wat in ‘n swak kondisie is aan die einde van die winter te laat herstel.

  • Skape:

Dieselfde beginsel is van toepassing by skape. Skape het die voordeel dat goeie kondisie nog verder benut en beloon kan word deur die verhoging in die persentasie meerlinge (fekunditeit) wat gebore word.

 skaap1-resize400x225.jpg

Die kondisie van die ooi tydens lam, het ‘n invloed op die produksie en afskeiding van eiselle vir bevrugting tydens die daaropvolgende paarsoen. In die ekstensiewe produksiestelsels verloop daar ‘n langer tydperk tussen lam en die volgende paarseisoen as by  beeste. Dit gee gewoonlik ‘n langer tydperk om ooie se kondisie te verbeter, maar selfs indien die kondisie tydens paar optimaal is, kan die reproduksietempo (veral fekunditeit) teleurstellend wees indien die ooie in ‘n swak kondisie gelam het!

Raadpleeg voedingkundiges/veevoervervaardigers vir die beste raad rakende aanvullingsprogramme om diere in optimale kondisie vir die kalf/lamseisoen en daaropvolgende paarseisoen te kry.