Shaping the future of animal health
South Africa

GOED, BETER BESTE - met Multimin®!!

Danie van Niekerk

Bestuurder: Tegniese Ondersteuning

As stoetboere, wat die beste genetiese materiaal aan medestoetboere en kommersiëleboere moet voorsien, speel presisieboerdery ‘n groot rol om dit moontlik te maak.

Voeding is die basis van suksesvolle vleisbeesboerdery. ‘n Effektiewe en volhoubare weidingsbestuurstelsel is die spil waarom alles draai, maar dit is normaal om voedingstoftekorte gedurende sekere tye van die jaar en in kritieke produksiestadiums te ervaar. Hierdie tekorte moet aangevul word om in die behoefte van spesifieke produksieklasse te voorsien. Eers as die voeding en kondisie van die diere optimaal is, kan ons maksimum resultate verwag van ander bestuursinsette, wat teling insluit.

Spoormineraalaanvulling is deel van voeding en ‘n onderwerp wat deesdae al meer aandag geniet, as gevolg van die belangrike rol wat dit speel in optimale produksie. Alhoewel spoorminerale in baie klein hoeveelhede benodig word, speel dit ‘n kardinale rol in vele prosesse in die liggaam. Dus behoort dit die nodige aandag te kry. Ons is lankal verby die stadium om eers aandag aan spoorminerale te gee wanneer kliniese tekortsimptome waargeneem word. Kliniese tekortsimptome is die sogenaamde “punt van die ysberg”. Sub-optimale spoormineraalvlakke is die groter, “onsigbare” gedeelte van die  ysberg wat onder die water is en die meeste skade kan aanrig.

 

Impact.png

 

Soos in die figuur gesien kan word, is optimale immuniteit die eerste produksieparameter wat negatief geraak word as gevolg van sub-optimale spoormineraalvlakke.

Daarna word maksimum reproduksie en produksie negatief geraak, gevolg deur normale reproduksie en reproduksie. Soms is dit op hierdie laat stadium dat onraad gemerk word, maar meestal gebeur dit eers as kliniese tekortsimptome voorkom. Suid-Afrika staan oor die algemeen bekend as ‘n spoormineraalarm land wat spoormineraalaanvulling nog belangriker maak, veral as ons druk plaas op tussenkalfperiodes sodat koeie elke jaar kan kalf en ‘n swaar kalf speen.

Die meeste kommersiële lekke bevat spoorminerale en dit is noodsaaklik as ‘n daaglikse basisaanvulling. Orale aanvullings het egter sekere beperkinge. Beperkte kripspasie en dominanasie veroorsaak dat sekere diere se lekinname (en dus spoormineraalinname) nie voldoende is nie. Verder speel antgoniste soos kalsium (Ca), yster (Fe) en swael (S) ‘n groot rol, deurdat dit die opname van spoorminerale in die spysverteringskanaal negatief kan beïnvloed.  

Sien figuur vir die ingewikkelde interaksies wat daar tussen minerale en spoorminerale bestaan.

MM.jpg

 

 

Inspuitbare spoormineraalaanvullings soos Multimin®, is ontwikkel om die meeste van die probleme van orale aanvullings te oorkom. Multimin ® systap die antagoniste van die spysverteringskanaal, deurdat die spoorminerale direk vanaf die inspuitplek opgeneem en via die bloedstroom deur die liggaam gesirkuleer word vir opname en storing in die lewer en ander organe. Verder het dit die voordeel dat elke dier sy regmatige aanvulling kry. Daarby word die “OP TOP” aanvullings gegee voor die aanvang van die kritiese tye in die produksiesiklus wanneer die behoefte aan spoorminerale die hoogste is nl.

  • Voorkalf – die ongebore kalf kry al sy spoorminerale vanaf die koei deur middel van die naelstring. ‘n Koei staan ongeveer ‘n derde van haar spoorminerale af aan die kalf. Indien die koei se spoormineraalstatus nie optimaal is nie, sal die kalf se reserwes met geboorte ook nie optimaal wees nie, wat die lewensvatbaarheid van die kalf negatief kan beïnvloed. Spoorminerale speel ook ‘n belangrike rol in die ontwikkeling van optimale immuniteit. Indien koeie tydens laatdragtigheid inge-ent word en ook spoormineraalaanvulling ontvang, sal die immuunreaksie optimaal wees. Kwaliteit biesmelk is krities vir die pasgebore kalf en spoorminerale speel ook hierin ‘n belangrike rol, deurdat dit teenliggame in die bies optimaliseer. Melk is ‘n swak bron van spoorminerale. Die kalf moet dus tydens laatdragtigeid en direk na geboorte met bies, soveel as moontlik spoorminerale inkry.
  • Voorpaar – tydens paring speel spoorminerale ook ‘n kardinale rol. By bulle is dit belangrik vir optimale spermvorming, -ontwikkeling en -rypwording.  Nuwe navorsing (Ferreira, 2013) het die effek van Multimin® aanvulling op verskeie vrugbaarheidsparameters by bulle beklemtoon. Die belangrikste daarvan was die verhoging in spermkonsentrasie, wat krities is vir goeie konsepsie. Aangesien koeie soveel spoorminerale tydens geboorte verloor, help ‘n voorpaaraanvulling om die spoormineraalvlakke van koeie vinniger te herstel. Dit verkort die aantal dae tussen kalf en konsepsie, asook die oorlewingstempo van embrios na bevrugting.
  • Voorspeen – speentyd is ‘n baie stresvolle tyd wat groot uitdagings aan die immuunstelsel van die kalf stel. Kalwers wat ‘n spoormineraalaanvulling voorspeens ontvang, se immuunstelsel is optimaal om die speenskok beter te kan hanteer. 

Multimin ® se verskillende formulasies, wat oor 25 ontwikkel is, voorsien die belangrikste spoorminerale in ‘n gebalanseerde verhouding (belangrik vir optimale opname), in voldoende hoeveelhede (om effektief te wees) en in ‘n weefselvriendelike formulasie. Proewe in Suid-Afrika en wêreldwyd (VSA, Australië, Nieu Seeland, Brasilië ens.) wat die voordele van Multimin® illustreer, maak dit die mees nagevorste inspuitbare spoormineraalaanvulling.

 

Multimin3.png

 

Klik hier vir meer inligting oor Multimin + SE +CU + CR cattle

Kontak gerus u naaste Virbac Tegniese Verkoopsadviseur vir meer inligting oor die onderskeie produkte en posisionering volgens u spesifieke produksiestelsel.