Shaping the future of animal health
South Africa

LIVER FLUKE IN CATTLE - EFFECT ON THE LIVER

Corné Mostert

The liver is an extremely important organ. It provides functions essential for:  

 • General health
 • Vitality
 • Production
 • Reproduction

The Liver is the largest internal organ and has numerous functions including:  

 • Production of bile
 • Protein, fat and carbohydrate metabolism.
 • Storage of water soluble vitamins, fat soluble vitamins, iron, triglyceride and glycogen.
 • Fights infections and filters out toxins.
 • Regulating and breaking down of hormones

Liver fluke infections cause severe damage in the cattle from the time the cattle ingest metacercaria (infective larvae) to >12 weeks.

In cattle, ± 25% of the metacercaria (infective larvae) reach the liver within 2 weeks to 85 days after ingestion. The rest migrate through the body and cause damage to other organs.

 

Liver Fluke C1R1E.jpg

Liver Fluke C2R1E.jpg 

Liver Fluke C2R3E.jpg 

Liver Fluke C2R2E.jpg

For optimal liver health use a STRATEGIC CONTROL STRATEGY throughout the year to LIMIT THE DAMAGE caused by liver fluke.

Contact your Virbac representative for a complete liver fluke control program.

LEWERSLAK IN BEESTE

UITWERKING OP DIE LEWER

Die lewer is 'n uiters belangrike orgaan. Dit is noodsaaklik vir:

 • Algemene gesondheid
 • Lewensvatbaarheid
 • Produksie
 • Reproduksie

Die lewer is die grootste interne orgaan en verrig talle funksies , soos:

 • Produksie van gal
 • Metabolisering van proteïene, vet en koolhidrate
 • Storing van water-oplosbare vitamiene, vetoplosbare vitamiene, yster, trigliseriede en glikogeen.
 • Beveg infeksies en neutraliseer gifstowwe wat skadelik is vir die dier.
 • Is verantwoordelk vir die vervaardiging, regulering en afbreek van hormone
   

Lewerslakinfeksies veroorsaak ernstige skade in die diere vanaf die tyd wanneer die beeste metaserkaria inneem tot > 12 weke.

In beeste bereik ± 25 % van die metaserkaria die lewer binne 2 weke tot 85 dae na inname. Die res migreer deur die liggaam en veroorsaak skade aan ander organe.

Lewerslak C1R1A.jpg

Lewerslak C2R2A.jpg 

Lewerslak C2R1A.jpg 

Lewerslak C2R3A.jpg 

Vir optimale lewergesondheid is 'n STRATEGIESE LEWERSLAKBEHEERSTRATEGIE regdeur die jaar nodig om DIE SKADE wat deur lewerslak veroorsaak word te beperk.


Kontak u Virbac verteenwoordiger vir 'n volledige lewerslak beheer program.