Shaping the future of animal health
South Africa

Tickborne diseases and the role of the Stockman

Harry Edwards

Farmers must remain vidulant to the early signs of tick-borne diseases in their stock throughout the year, and particularly over the rainy season, as animals left unchecked may very quickly succumb to these life threatening diseases. 

Terralon LA is a modern, long acting oxytetracycline registered for use in cattle, sheep, goats and pigs, specifically targeted for use in animals with Gallsickness (anaplasmosis) and Heartwater.

 

 

Thanks to the PVP carrier and unique solvents:

  • Terralon LA goes to work fast ensuring a high blood plasma peak concentration to stop the disease.

TerrLA_High_Plasma_Concentrations.jpg

 

  • complete release of the oxytetracycline from the injection site.

TerrLA_Complete_Release.jpg

  • With less tissue irritation at the injection site.

TerrLA_Less_Irritation.jpg

  • Giving the Stockman peace of mind that he is giving his animal a quality antibiotic.​

For a disease outbreak, Terralon LA is an ideal solution for treating large numbers of animals, to block the disease and prevent potential mortalities in a susceptible herd / flock.

Terralon LA is an injectable, broad-spectrum, bacteriostatic antibiotic and is available at your local co-op / agri-business, private veterinarian and veterinary wholesaler.

If unsure, of your diagnosis, consult a veterinarian before commencing treatment.        

Terralon LA Reg  No. G2676 (Act 36/1947)

Contact your local Virbac representative for more information.

 

Die veeboer en bosluisoorgedraagdesiektes

Veeboere moet deur die jaar op hulle hoede wees vir vroeë tekens van bosluisoorgedraagdesiektes by hul vee. Indien siek diere nie vroeg waargeneem word nie, kan groot verliese veroorsaak word deur hierdie dodelike siektes.

TERRALON LA is ‘n moderne, langwerkende oksitetrasiklien wat geregistreer is vir gebruik op beeste, skape, bokke en varke. Alhoewel dit ‘n breëspektrum bied, behoort dit spesifiek gebruik word in die behandeling van galsiekte (anaplasmose) en hartwater.

 

Danksy TERRALON LA se PVP draer en unieke oplosmiddels, kan u die volgende verwag:

  • Terralon LA bereik vining na toediening ‘n hoë piekplasmakonsentrasie om die siekte vining te stop.

TerrLA_High_Plasma_Concentrations.jpg

 

  • ‘n Volledige vrystelling van die oksitetrasiklien vanaf die inspuitplek.

TerrLA_Complete_Release.jpg

  • Minder weefselskade op plek van inspuiting.

TerrLA_Less_Irritation.jpg

  • Gemoedsrus vir die veeboer dat sy diere ‘n kwaliteit antibiotika ontvang het.

Indien ‘n uitbreek van galsiekte of hartwater plaasvind, is Terralon LA ‘n ideale middel om groot hoeveelhede diere mee te blok om verdere vrektes in ‘n vatbare kudde te beperk.

Terralon LA  is ‘n inspuitbare, breëspektrum, bakteriostatiese antibiotika beskikbaar by agribesighede en veeartse.

Indien u onseker is van u diagnose, kontak ‘n veearts voordat met behandeling begin word.

Terralon LA Reg  No. G2676 (Act 36/1947)

Kontak die Virbac verteenwoordiger in u area vir meer inligting.